ERP Nedir?

Neden ERP?

Nereden Başlamalı?

Dikkat Edilmesi Gerekenler!

erp yazılım nedir

En genel biçimiyle ERP yazılım sistemleri, bir işletmede süreç içerisinde oluşturulan tüm bilgi akışının bütünleşmesini sağlayan yazılım paketleridir. ERP’nin açılımı Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resource Planning) olarak adlandırılmaktadır. ERP yazılımları son yıllarda önem kazanan ve dünya genelinde yaygın olarak kullanılan en gerekli ve en önemli üst düzey kurumsal bilişim yazılım sistemleridir. Bilişim çağında kurumsal işletmelerin rekabet edebilirliğinde ve süreçlerinin yönetiminde öne çıkan ERP, işletmeler için hayati derecede öneme sahip stratejik bir araçtır. ERP yazılımları sayesinde işletmeler, bir iş süreci ile diğer bir iş süreci, bir iş birimi ile diğer bir iş birimi, bir işletme ile diğer işletme arasındaki bağlantıyı gerçek zamanlı olarak kurabilir, hızlı ve daha kaliteli bilgiler elde edebilirler.

Günümüzde ticari işletmelerin, sınırların ortadan kalktığı rekabetçi global piyasa şartlarında ayakta kalabilmeleri ve ilerlemelerini sürdürebilmeleri, sahip oldukları ekonomik kaynakları en etkin ve en efektif şekilde kullanmalarına bağlıdır. İşletmelerin bu amaçlarını yerine getirebilmeleri için, yaptıkları işin gerektirdiği tüm alanları güçlü ve aynı zamanda esnek bir şekilde destekleyen çağın gerektirdiği bilişim teknolojilerini kullanan ve süreçleri organize edebilen güvenilir bilgi sistemlerine ihtiyacı vardır. ERP yazılım sistemleri işletmelere üretim, finans, satış, pazarlama, dağıtım, lojistik vb. her alanda yeni gelişmelere uyum sağlama ve hızlı aksiyon alma kabiliyeti kazandırır.

MRP Yazılımları Nedir (Material Requirements Planning)

MRP yazılım sistemleri malzeme ihtiyaçlarını daha etkili bir biçimde hesaplamak için geliştirilmiş bir yazılım sistemdir. Daha sonradan MRP sistemlerine; kapasite yönetimi, satış planlama gibi fonksiyonların da katılmasıyla MRP II yazılım sistemleri geliştirilmiştir. MRP II, etkin bir üretim planlama sistemi olarak görülmekteyken kurumlar, karlılık ve müşteri memnuniyeti gibi hedeflerinin sadece üretim planlaması ile değil, işletmenin tüm birimlerini ilgilendiren süreçler olduğunu fark etmiştir ve muhasebe, satış, dağıtım vb. işlevlerin de dâhil olduğu bütünleşik yazılım sistemlerine ihtiyaç duymaya başlamıştır. 1990’lı yılların başından itibaren günümüze kadar, bu kavramların tamamını kapsayan entegre bir çözüm olarak, ERP yazılımları gündeme gelmiştir. ERP, sadece üretim yapan kurumlara değil hizmet sektörü de dahil olmak üzere tüm sektörlere çözüm üretebilmektedir.

ERP Yazılım Sistemlerinin Kurumlara Sağladığı Yararlar

erp yazılımı nedir ERP yazılım sistemi üretim-planlama, muhasebe, satış-dağıtım, satınalma, insan kaynakları vb. tüm birimler arasında işbirliği ve uyumu geliştirir.

erp yazılımı seçim kriterleri İşletme içerisinde anlık veri erişimine ve bilginin depolanmasına olanak sağlayarak, analiz ve yönetim işlevselliğini geliştirir.

erp yazılımı ne demek ERP yazılımları, global çapta faaliyet gösteren işletmeler için önemli olan çoklu para birimleri ve multi dil desteği seçenekleri ile bölgesel farklılıklardan kaynaklanan sorunların çözülmesine yardımcı olur.

erp programı açılımı İşletmelerin yurtiçi ve yurtdışı coğrafi konum olarak farklı bölgelerde bulunan birimlerini ve fonksiyonlarını, merkezi ve eş zamanlı olarak yönetilmesine imkan verir.

erp yazılımı geliştirme Şirketlerin sahip oldukları tüm kaynakları etkin ve verimli bir şekilde planlamasına ve yönetmesine yardımcı olur.

ERP Yazılımlarının Genel Özellikleri

erp yazılımları karşılaştırma ERP yazılım sistemlerinin genel özellikleri; sektöre, firmaya ve firmaların taleplerine göre değişiklik gösterse de genel olarak aşağıdaki gibidir.

erp muhasebe programı Tüm sektörlere uygulanabilen ve yazılım aşamasında firmaların ihtiyaçlarına göre ilave eklentiler yardımıyla özelleştirilebilen yazılım paketleridir.

erp programı insan kaynakları ERP projesi bir uygulama yazılımıdır. Uygulama, veri tabanı ve sunucu (server) olmak üzere 3 katmandan oluşturulan bir istemci/sunucu mimarisinde çalışmaktadır.

erp yazılım özellikleri Hem ana bilgilere hem de iş süreçlerine ait verileri depolayan bütünleşik veri merkezine sahip bir yazılım uygulamasıdır.

erp sistemleri Sahip olduğu iş uygulamaları sayesinde temel iş yapma süreçlerine çözüm önerileri sunabilir.

erp sistemlerinin temel özellikleri Birçok kurumun işlevini desteklemeyi amaçladığından dolayı işlevsel bir yapıya sahiptir.

erp mrp sistemleri nedir Ülkelere göre farklılık gösteren yasal mevzuata tabi olan muhasebe ve insan kaynakları gibi uygulamaların, yerel gereksinimlere uygun olarak yapılmasına imkan sağlar.

erp sistemi ne demek ERP yazılım paketleri; tedarik, sipariş ve ödeme işlemi gibi tekrar eden ve süreklilik arz eden iş süreçlerini destekler.

erp sistemi fiyatları ERP yazılımları kullanılacak cihazın işletim sistemi ve donanımdan bağımsız olmakladır. Bunun yanında ERP yazılım firmalarının tavsiye ettiği işletim ve donanım sistemlerinin kullanılması riskleri en aza indirir.

erp yazılımı fiyatları Sistem kullanıcılarına bilgiyi uzaktan işleme olanağı sunar ve yeni bir girdi azılımın ara yüzü sayesinde, gerçek zamanlı olarak tüm kullanıcılara hızlı bir şekilde ulaşır.

ERP Yazılımı Nasıl Seçilir

erp sistemi kullanan şirketler ERP Yazılımını Seçecek Ekibin ve Yöneticinin Belirlenmesi: ERP sistemi seçimi için her kurum, neye ihtiyacı olduğunu bilen birim yöneticilerinden oluşan bir komisyon oluşturmalıdır. Yazılım seçimde kurumun ihtiyaçlarının belirlenmesi çok kritik öneme sahiptir, eğer içeride bir ekip kurulamıyorsa bu konuda dışarıdan danışmanlık hizmeti alınması gerekir.

erp sistemi nasıl kurulur İşletmenin İhtiyaçlarının Tespit Edilmesi: ERP yazılımına ihtiyaç duyan firmalar bugünün ve gelecekte oluşabilecek ihtiyaçlarını belirlemelidir. Bu aşamada ilgili kurum, ilk olarak mevcut iş ve bilişim alt yapısı, her birimin yapmakta olduğu görevleri, ihtiyaçları ve eksiklikleri objektif bir biçimde saptamalı ve bir rapor oluşturmalıdır. Daha sonra, nelerin yapılması gerektiği ile ilgili hedefler belirlenmelidir.

erp sistem modülleri Kuruma Özel Talep Listesi Oluşturma: Bir önceki aşamada belirlenen aksaklıklar ve giderilmesi için oluşturulan hedefler doğrultusunda seçim komisyonu tarafından bir ihtiyaç listesi oluşturulur. Bu liste aynı zamanda firmanın seçim kriterleridir. Oluşturulan liste ERP yazılım şirketlerine gönderilir.

erp sistemi ne işe yarar ERP Yazılımın Seçimi: Seçim komisyonu, seçim aşamasında yazılım fonksiyonlarına ve yazılımın fiyatına ek olarak yazılım firmasının güvenilirliğini, destek gücü, sektöre uygunluk ve teknolojik gelişmeleri takip edip etmeme gibi özelliklerini de dikkate alması gerekir.

ERP Sistemi Seçim Kriterleri

sap erp sistemi nedir İşletmenin Kurumsal Hedeflerine Uygunluk: İşletmeler, bugün ve yarın nerede olmak istediklerini kesin bir biçimde belirleyip buna ulaşma stratejilerini netleştirdikleri takdirde, geleceğe yönelik ihtiyaçlarını da özetlemiş olurlar. Bu hedefler çerçevesinde, gerek duyulan yazılımın seçimi, ne zaman hayata geçirileceği, gerekli olan bütçe, kurum içi ve kurum dışı kaynaklarının nasıl yönetileceğinin kararı daha kolay alınacaktır.

erp yönetim sistemi İş Süreçlerine Uygunluk: ERP sisteminin içerisinde mevcut bulunan iş uygulamalarından yararlanılarak, halihazırdaki iş süreçlerinin yeniden tasarımı, ERP yazılımı ve uyarlama sürecinin başarı ihtimalini arttıracaktır.

erp yazılım firmaları Tedarikçi Destek ve Hizmetleri:  ERP yazılım sistemi seçiminde; yazılım firmasının stratejileri, hedefleri, çözüm geliştirdiği sektörler ve bu sektörlere yönelik oluşturduğu bilgi birikimi ve coğrafi konumu gibi birçok parametre ile değerlendirme yapmak daha doğru bir sonuç verecektir.

ERP Yazılım Sistemi Fiyatları

ERP sistemi fiyatları yukarıda açıklanmaya çalışıldığı gibi, uygulamayı kullanacak firmanın ihtiyaçlarına, projenin büyüklüğüne ve yazılımın tamamlanması için gereken süreye bağlı olarak değişiklik göstermektedir. ERP yazılım fiyatı olmak için iletişim formumuzu doldurabilir ya da bizlere 0532 798 33 43 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Bize Ulaşın 0532 798 33 43
info@ankaplus.com.tr
Yunus Mah. Salih Sk. No:16/10 Kartal / İstanbul
Copyright © 2018 Anka Plus Bişim Teknolojileri
Sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için kişisel verileri koruma politikamız doğrultusunda çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası metnini inceleyiniz.